Kuva saaristosta | Hätälä

Pohjoisen rehtiä kalaa – vastuullisesti

Hätälä on neljännen sukupolven aito perheyhtiö, jolle vastuullisuus on kaiken toiminnan ohjenuora.

TUOTETURVALLISUUS JA LAATU

Hätälän tuotteiden laadun ja turvallisuuden perustana ovat parhaat raaka-aineet, osaava henkilökunta sekä nykyaikainen teknologia.

BRC-sertifikaatti on kansainvälisesti tunnetuin ja kattavin elintarvikkeiden laatua ja turvallisuutta määrittävä standardi ja laatujärjestelmä. Standardin noudattamista valvotaan säännöllisillä auditoinneilla.

Kalantoimittajansa Hätälä valitsee huolellisesti ja auditoi näiden toiminnan. Yhtiön hankinnoissa korostuvat tuoreet ja sertifioidut raaka-aineet. Tuotteissamme käyttämiemme kasvatettujen kalojen alkuperä on jäljitettävissä niiden koko elinkaaren ajalta – mätimunasta aina fileeseen asti. Luonnonkalojen osalta tiedossa on aina kalastaja ja pyyntialue sekä pyyntiaika, joten kalojen reitti vedestä lautaselle voidaan tarvittaessa jäljittää varsin tarkasti.

Hätälän tekee jatkuvaa tuotekehitystä vuorovaikutuksessa asiakkaidensa kanssa, päämääränä maukkaat, terveelliset ja kilpailukykyiset kalatuotteet. Kehitämme uusia tuotteita myös kotimaisista luonnonkaloista, joiden hyödyntäminen on hyväksi ympäristölle ja ilmastolle.

Hätälän vastuullisuus koostuu tuoteturvallisuudesta ja laadusta, ympäristövastuusta sekä taloudellisesta ja sosiaalisesta vastuusta 

YMPÄRISTÖVASTUU

Vastuullisesti kasvatettua ja pyydettyä kalaa

Hätälällä on sekä MSC-, ASC- että Global Gap -sertifikaatit. Merkit kertovat kestävästä ja vastuullisesta kalastuksesta ja tuotannosta.

Käyttämämme kotimainen kala on aina suomalaisten ammattikalastajien vastuullisesti pyytämää ja käsittelemää. Emme käytä lainkaan kaloja, jotka on asetettu Suomessa WWF:n punaiselle listalle.

Vähemmän muovia ympäristön parhaaksi

Muovin käyttäminen pakkauksissa on elintarviketeollisuudelle välttämättömyys, sillä muovipakkaus suojaa tuotetta tehokkaasti ja pakkauksella saavutetaan tuotteen hyvä säilyvyys. Sillä kuitenkin on merkitystä, millaista käytetty muovi on. Hätälä on sitoutunut sekä vähentämään muovin määrää pakkauksissaan että parantamaan muovipakkaustensa kierrätettävyyttä.

Tavoitteenamme on, että vuoden 2022 alkuun mennessä kaikki Hätälän pakkaukset ovat monomateriaalia eli pakkauksessa on vain yhtä muovilaatua. Muutos helpottaa pakkausten kierrättämistä kotitalouksissa, mutta suurin hyöty ympäristölle syntyy tehtaallamme: monomuovin ansiosta tuotannossamme syntyvä hukkamuovi, kuten reunanauhat ja rullien jäännösmateriaali, on helpompi kierrättää. Jatkossa tätä muovijätettä voidaan palauttaa muoviteollisuuden uusioraaka-aineeksi Hätälän jätehuoltokumppanin toteuttaman käsittelyn jälkeen.

Tavoitteenamme on myös vähentää muovin määrää pakkauksissamme 30 % vuoden 2022 alkuun mennessä. Tämä tapahtuu pakkausten muovia ohentamalla – mutta tuoteturvallisuudesta tippaakaan tinkimättä. Hätälän pakkausvolyymeissä 30 %:n vähennys merkitsee 26 tonnia vähemmän muovia vuodessa.

Kiertotalous toimii tehtaalla

Lähes kaikki Hätälän tuotteet valmistetaan yhtiön nykyaikaisessa tehtaassa Oulussa. Rakennamme parhaillaan entistä ympäristöystävällisempää tuotantoa: investoinnit tehtaan tuotantolinjoihin sekä panostus tehokkaaseen lajitteluun mahdollistavat materiaalikierrätyksen myös kalatuotteiden tuotantovaiheessa. Tavoitteemme on puolittaa kalatehtaan tuottaman sekajätteen määrä vuoden 2022 loppuun mennessä.

Jo nyt tehtaamme toimii mahdollisimman ympäristöystävällisesti, esimerkiksi jätteet lajitellaan kierrätykseen tai hyödynnettäväksi energiana. Kalat käytämme tehtaalla mahdollisimman tarkkaan, ja haemme jatkuvasti lisää käyttökohteita tuotannostamme ylijäävälle raaka-aineelle.

Uudella teknologialla tehtaalla syntyvät jätevedet käsitellään prosessissa, jonka ansiosta kaupungin viemäriin ei enää mene kiintoainetta ja rasvaa, vaan kirkasta vettä. Jätevedestä erotellut kiintoaineet sekä rasva viedään biokaasulaitokselle hyödynnettäväksi. Biokaasun tuotannon alite käytetään viljelyssä lannoitteena, joten kaikki ravinteet saadaan kiertoon.

Kala kulkee ympäristöystävällisesti

Se, että tehtaamme on Oulussa, on huomattava etu esimerkiksi Pohjois-Norjan lohen hankinnan kannalta. Sijaintimme Pohjois-Suomessa mahdollistaa lentorahtia ympäristöystävällisemmät maantiekuljetukset Pohjoismaissa. Päästöjä pienentää myös se, että kaikki kuljetukset ajetaan mahdollisimman täysinä molempiin suuntiin.

Osa Hätälän käyttämästä lohesta tulee kalankasvattamoilta suurissa sammioissa, mikä vähentää merkittävästi styroksipakkausten käyttöä. Käytetyt styroksilaatikot Hätälä myy muoviteollisuuden raaka-aineeksi.

Käytämme tuotteidemme toimituksissa ympäristöystävällisiä EcoFishBoxeja, jotka on valmistettu uusiutuvista puukuiduista vähäpäästöisellä valmistusprosessilla. EcoFishBoxit ovat 100-prosenttisesti kierrätettäviä, ja kuljetuslaatikossa olevat jäät on mahdollista uusiokäyttää.

 

TALOUDELLINEN JA SOSIAALINEN VASTUU

Taloudellinen kannattavuus ja kasvu

Hätälä pitää huolta taloudellisesta kannattavuudestaan ja kilpailukyvystään. Näin yhtiö turvaa mahdollisuutensa työllistää, laajentaa toimintaansa ja investoida. Samalla se varmistaa kykynsä muun muassa vastata erilaisiin ympäristövaatimuksiin. Parhaillaan käynnissä on merkittävä tehdaslaajennus.

Hätälä jättää ympäristöönsä merkittävän talousjalanjäljen palkkoina, veroina ja muina maksuina. Näin yritys vilkastuttaa taloutta sekä omalla lähialueellaan että laajemminkin Suomessa.

Työpaikkoja etenkin nuorille

Hätälä työllistää suoraan ja vakituisesti 220 ihmistä; sesonkiaikoina jopa noin 350. Työllistämme runsaasti nuoria: henkilöstömme keski-ikä on vain 32 vuotta ja monet nuoret saavat ensikosketuksensa työelämään kesätöissä tehtaallamme. Lisäksi Hätälän kuljetukset tarjoavat työtä noin 100 ihmiselle.

Kotimaisen kalastajan ja kalan asialla

Hätälä tekee yhteistyötä myös yli 400 suomalaisen ammattikalastajan kanssa. Tarjoamme arvostamillemme yhteistyökumppaneille monenlaista käytännön tukea sekä valmiin kanavan kalojen toimittamista varten.

Pyrimme kasvattamaan kotimaisen luonnonkalan osuutta toiminnassamme ja korostamaan kotimaisen kalan asemaa nostamalla sesongeittain esille kauden kaloja.

 

Yhtä Hätälän väkeä

Perheyrityksen arvoihin kuuluu huolen pitäminen omasta henkilöstöstä. Henkilöstöasioita hoidetaan yhtiössä jatkuvan parantamisen periaatteella, ja panostamme henkilöstön perehdytykseen, koulutukseen ja työturvallisuuteen. Teemme töitä yhdessä  – yhtenä Hätälän väkenä!