Kuvituskuva vedestä | Norjan lohta läheltä | Hätälä

Tietosuojaseloste

TIETOSUOJA

Olemme sitoutuneet suojaamaan asiakkaidemme yksityisyyttä. Luottamuksesi on meille tärkeää!

Hallinnoimme henkilörekistereitämme niiden vaatimalla vakavuudella ja olemme keränneet rekistereiden käsittelyihin liittyvät tiedot alla olevaan tietosuojaselosteeseen.

Vastaamme mielellämme kysymyksiin liittyen Hätälän tietosuojakäytäntöihin!

 

VERKKOSIVUSTOJEMME TIETOSUOJASELOSTE

ASIAKAS- JA MARKKINOINTIREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE

TYÖNHAKIJAREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE

 

Verkkosivustojemme tietosuoja

Käsittelyn tarkoitus

Tietoja käytetään asiakaskokemuksen parantamiseen sivustolla sekä sisällön tarjoamiseen asiakkaan sivuvierailun pohjalta.

Rekisterin tietosisältö

Henkilön itse antamat tiedot pitävät sisällään:

 • Nimi
 • Osoite
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Henkilön itsensä antama palaute,
 • Henkilön itsensä antama työhakemus

Keräämme evästeiden avulla esimerkiksi seuraavia tietoja:

 • Palvelun ominaisuuksien käyttö- ja selaustiedot
 • Sivu, palvelin ja verkkotunniste, jolta käyttäjä on siirtynyt sivuillemme, laitteen malli, yksilöllinen laite- ja/tai evästetunniste, tiedonkeruun kanava (internetselain, mobiiliselain, sovellus), selaimen versio, IP-osoite, istuntotunniste, istunnon aika ja kesto sekä näytön tarkkuus ja käyttöjärjestelmä.
 • Laitteen tai käyttäjän yksilöivät tunnisteet
 • Muut käyttäjän suostumuksella kerätyt tiedot.

Kuinka keräämme tietoja

Keräämme tietoja sivustollamme vierailijoista lähinnä sivuston kautta lähetettävien pyyntöjen, kommenttien sekä evästeiden avulla.

Millä perusteella tietoja kerätään?

Lähettäessäsi palautetta tai hakemuksia sivustojemme kautta, käsittelyperusteena on sopimus.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä. Sinulla on aina mahdollisuus kieltää muut kuin pakolliset evästeet. Lue lisää evästekäytännöstämme täältä https://hatala.fi/tietoa-evasteista/

Lomakkeet ja niiden käsittely

Avoimet työhakemukset -lomake:

Ohjaus osoitteeseen: rekry@hatala.fi

Säilytys palvelimella 2 kk, jonka jälkeen tiedot poistetaan automaattisesti verkkopalvelun tarjoajan palvelimilta.

Tämän jälkeen käsittely siirtyy työnhakijakäsittelyn piiriin. Lue koko työnhakijatietorekisterin teksti täältä.

Kuluttajapalautteet:

Ohjaus osoitteeseen: kuluttajapalvelu@hatala.fi

Säilytys palvelimella 2 kk, jonka jälkeen tiedot poistetaan automaattisesti verkkopalvelun tarjoajan palvelimilta.

Tämän jälkeen käsittely siirtyy kuluttajapalvelun käsittelyn piiriin. Lue koko Markkinointi ja asiakastietorekisterin teksti täältä.

Miten henkilötietojani suojataan?

Palvelut sijaitsevat Suomessa ja  niitä ylläpidetään Suomesta. Evästeiden käsittelyssä seurataan palveluntarjoajan (esim. Google Analytics) tietosuojaperiaatteita.

Verkkosivujen palveluntarjoaja on sitoutunut tietosuojan hyviin periaatteisiin ja huolehtii palvelun tietoturvasta.

Joissain tapauksissa tietoja voidaan siirtää järjestelmien ylläpidon vuoksi EU/ETA maiden ulkopuolelle (mm. sähköpostipalvelut ja yrityksen internetsivujen alustan ylläpito). Siirtäessämme tietoja käytämme tarvittavia suojatoimia kuten Euroopan komission hyväksymiä tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita.

Lisätietoja palvelutoimittajien tietoturvallisuudesta ja tietosuojasta:

WordPress: https://wp-palvelu.fi/tietoturva/ sekä GDPR:stä https://wp-palvelu.fi/gdpr-tietosuoja-asetus-ja-wordpress/

Google Analytics DPA: https://support.google.com/analytics/answer/3379636?hl=en

Google Ads Data Processing Terms: https://privacy.google.com/businesses/processorterms/

Heateor GDPR plugins: http://support.heateor.com/gdpr-and-our-plugins/

 

Mitkä ovat henkilön oikeudet omiin tietoihinsa.

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti seuraavanlaiset oikeudet.

 • Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
 • Oikeus tietojen oikaisemiseen
 • Oikeus tietojen poistamiseen
 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
 • Vastustamisoikeus
 • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Mikäli rekisteröidyn tiedoissa on virheitä, voi rekisteröity esittää pyynnön virheen korjaamiseksi. Korjauspyyntö tulee tehdä yksilöidysti siten, että rekisterissä oleva virhe voidaan helposti havaita ja korjata oikealla tiedolla.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan tietosuoja-asetusta.

 

Yhteystiedot

 

Rekisterinpitäjän yhteystiedot:

Matti Isohätälä
Hätälä Oy

Palokankaantie 298, 90410 OULU

Y-tunnus: 0219887-4

tietosuoja@hatala.fi

 

Valvontaviranomaisen yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki

Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi
https://tietosuoja.fi/etusivu