Merellä lentäviä lokkeja | Hätälä

Uusi yritys aloittaa silakan käsittelyn – Hätälä Oy osakkaana

Vastikään perustettu Reposaaren Lajittelu ja Fileointi Oy aloittaa silakan käsittelyn Reposaaren kalasatamassa Porissa. Yrityksen tuotannollisen toiminnan on tarkoitus olla käynnissä noin kuukauden kuluttua. Uuden yrityksen toimitilat sijaitsevat pitkään tyhjillään olleessa Reposaaren modernissa silakankäsittelylaitoksessa. Tilat ja osan tarvitsemistaan koneista se on vuokrannut käyttöönsä Porin kaupungilta.

Reposaaren Lajittelu ja Fileoinnin toimitusjohtaja Erik Lomppi kertoo, että yrityksen tavoitteena on saavuttaa merkittävä asema suomalaisilla silakkamarkkinoilla. Yritys lupaa toimittaa lyhyellä toimitusajalla tuoretta ja laadukasta silakkaa niin vähittäiskauppaan kuin kalanjalostajille.

”Ensimmäisen toimintavuotemme aikana käsittelemme suunnitelmien mukaan noin miljoona kiloa kalaa. Työpaikkoja tänne syntyy noin 5-10 henkilölle”, hän laskeskelee.

Lomppi on iloinen myös siitä, että Reposaaren Lajittelu ja Fileointi pystyy tuomaan lisää toimintaa perinteiseen porilaiseen kalasatamaan.

Porin kaupungin teknisen toimialan toimialajohtaja Marko Kilpeläisen mukaan Porin kaupungin tavoitteena on kehittää yhteistyöllä yrittäjien ja kalastajien kanssa Reposaaresta toimintavolyymiltaan Suomen suurin kotimaisessa omistuksessa oleva kalasatama.

”Reposaaren olosuhteet ovat Suomen kalasatamista keskimäärin parhaat ja kehittymispotentiaali tulee hyödyntää. Haluan Porin kaupungin puolesta kiittää yrittäjiä erittäin hyvästä neuvotteluyhteydestä ja halusta kalasataman kehittämiseen”, toteaa Kilpeläinen.

Kaupunki suunnittelee kalanjalostustilan peruskorjausta rannikkokalastajien käyttöön. Uusi toimija antaa täysin uudet mahdollisuudet myös rannikkokalastajien saaliiden myyntiin.

”Lisäksi rakennettaisiin pyydyskorjaushalli, uusi kuljetin silakankäsittelylaitokseen, uusi laituri ja nosturi rannikkokalastajien käyttöön sekä satama-alueen aitaaminen ja kulunvalvonnan järjestäminen, joilla parannetaan työturvallisuutta ja hygieniaa. Näiden rahoitustuista ja toiminnan kehittämisestä käydyt neuvottelut Ely-keskuksen kanssa ovat sujuneet erinomaisesti”, toteaa kunnossapitoinsinööri Aleksi Vihtilä Porin kaupungilta.

KOTIMAISTA SILAKKAA MONIPUOLISEMPAAN KÄYTTÖÖN

Uuden yrityksen taustalla on vahva rypäs kala-alan toimijoita. Osakkaiden joukossa ovat Suomen johtava kalayhtiö Hätälä Oy, Selkämeren Jää Oy:n tytäryhtiö Oy Omega Shipping Ab sekä puolikymmentä merikalastusta harjoittavaa yritystä.

Hätälä on vuokrannut Reposaaren käsittelylaitokselle neljä fileointikonetta ja niihin kuuluvat automaattilatojat. Yhtiö on siirtänyt laitteet Poriin toimipisteestään Himangalta. Silakkaa käsittelylaitokselle toimittavat yrityksessä mukana olevat kalastajat, mutta se ostaa kalaa myös ulkopuolisilta kalastajilta.

Suuremmat silakat fileoidaan käsittelylaitoksella ja kuljetetaan myytäväksi vähittäiskauppoihin tai edelleen jalostettavaksi, pienemmät puolestaan pakastetaan vientiin säilyketeollisuuden tarpeisiin. Sivutuotteet hyödynnetään lähinnä eläinten rehuna.

”Tarkoituksena on ajan mittaan nostaa silakan jalostusastetta ja näin saada kotimaista kalaa monipuolisempaan käyttöön”, sanoo Hätälän toimitusjohtaja Riku Isohätälä.

SILAKAN PYYTÄMINEN ON YMPÄRISTÖTEKO

Luonnonvarakeskuksen mukaan silakan pyynnillä ja hyödyntämisellä on huomattava myönteinen ympäristövaikutus. Silakan pyynti ei rasita merta, vaan puhdistaa sitä. Ravinteet sitoutuvat ravinnon kautta kaloihin. Kalastajat poistavatkin silakan mukana Itämerestä vuosittain 500 tonnia fosforia ja 2 700 tonnia typpeä. Myös WWF suosittelee silakkaa.

Riku Isohätälän mukaan silakan pyytäminen onkin ympäristöteko – kuten on myös silakalla herkuttelu.

Lisätiedot
Reposaaren Lajittelu ja Fileointi Oy
Toimitusjohtaja Erik Lomppi, p. 040 704 6968
Hätälä Oy
Toimitusjohtaja Riku Isohätälä, p. 0400 586 701
Porin kaupunki
Toimialajohtaja Marko Kilpeläinen p. 044 701 1771