Kuva saaristosta | Hätälä

Hätälä panostaa ympäristövastuuseen pitkäjänteisesti

Ympäristövastuu on tärkeä asia minkä tahansa yrityksen toiminnassa. Suorastaan elintärkeäksi se muuttuu alalla, jossa yrityksen liiketoiminta perustuu suoraan luonnon tarjoamiin resursseihin.

– Kalastus ja kalanjalostus ovat toimialoja, jotka ovat erittäin riippuvaisia terveistä vesistöistä ja kestävästä luonnonvarojen käytöstä, Hätälä Oy:n toimitusjohtaja Veikko Leinonen vahvistaa. – Ylikalastus ja vesistöjen saastuminen voisivat uhata yrityksen raaka-aineiden saatavuutta. Luonnonvarojen, kuten kalojen, kestävä käyttö varmistaa, että Hätälä voi jatkaa liiketoimintaansa pitkällä aikavälillä. Toki myös lainsäädännön noudattaminen ja eettisesti kestävät periaatteet ovat meille perusarvoja tekemisen taustalla.

Leinonen kertoo, että Hätälän sitoutumisella kestävään kehitykseen ja vastuulliseen liiketoimintaan on keskeinen rooli yrityksen strategiassa ja päätöksenteossa.

– Ympäristövastuu on integroitu yrityksen arvoihin ja pitkän aikavälin tavoitteisiin ja visioon. Tämä tarkoittaa investointeja uusiutuvaan energiaan, veden ja energian säästötoimenpiteisiin sekä kestävien raaka-aineiden hankintaan.

 

Jatkuvia investointeja kestävään kehitykseen

Ympäristövastuuseen liittyviä toimintatapoja kehitetään Hätälässä jatkuvasti, ja yritys asettaa itselleen mitattavia ympäristötavoitteita. Tällä hetkellä fokus on veden- ja sähkönkäytön vähentämisessä.

– Viimeisimpänä esimerkkinä on käynnissä oleva projekti, jossa investoimme uuteen anturitekniikkaan. Tekniikan ansiosta voimme seurata aiempaa tarkemmin veden- ja sähkönkulutusta laitekohtaisesti. Uskomme, että pystymme tämän projektin kautta pienentämään veden- ja sähkönkäyttöä 5–10 % pienentämättä tuotannon määrää, Leinonen sanoo.

Viime vuosina tuotannossa on jo panostettu tehokkaampaan kierrätykseen. Esimerkiksi tuotepakkausten muovin määrää on vähennetty muovia ohentamalla, tuoteturvallisuudesta kuitenkaan tinkimättä. Pakkauksissa on myös siirrytty monomuovin käyttöön, mikä on tehostanut tehtaan pakkauskoneilla syntyvän jäännösmateriaalin tehokkaamman kierrättämisen muoviteollisuuden uusioraaka-aineeksi.

Lisäksi Hätälä on investoinut jätevesien tehokkaampaan kierrätykseen. Tehtaalla otettiin vuonna 2021 käyttöön järjestelmä, jonka ansiosta jätevedestä erotellut kiintoaineet sekä rasva hyödynnetään biokaasun tuotannossa ja kaupungin viemäriin menee vain kirkasta vettä.

 

Vastuullisuutta raaka-aineesta asti

Ympäristovastuullista toimintaa on myös se, Hätälä hyödyntää kalaraaka-aineen tehokkaasti eikä luonnon antimia mene hävikkiin.

– Tuotantoprosessi alkaa kalan pään poistamisella, minkä jälkeen fileerauskone leikkaa fileet tarkasti – koneet pystyvät tässä käsileikkausta tarkempaan työhön. Jäljelle jäävät selkäranka ja ruodot, joista vielä irtoaa lihaa. Tämä liha ei kuitenkaan mene hukkaan, vaan se erotellaan massakoneessa ruodoista, ja näin saadaan ruodotonta lohimassaa. Tätä massaa käytetään jalostettujen tuotteiden, kuten lohipullien ja -pihvien valmistuksessa. Ruodot ja päät puolestaan myydään eläinruokateollisuudelle. Näin kaikki osat tulevat hyödynnetyiksi, mikä tukee Hätälän kestävän kehityksen tavoitteita, Leinonen summaa.

Vastuullisuus näkyy myös raaka-aineen hankinnassa. Hätälä hankkii merkittävän määrän raaka-aineita toimittajilta, jotka noudattavat ympäristöystävällisiä käytäntöjä ja tarjoavat sertifioituja tuotteita.

Kotimaista kalaa kestävästi

Kotimaisen luonnonkalan arvostus ja käytön lisääminen on Hätälälle sydämen asia. Suomen suurimpana luonnonkalan ostajana Hätälä kantaa suurta vastuuta arvokkaan resurssin kestävästä hyödyntämisestä.

– Kotimaisen luonnonkalan suosiminen on osa laajempaa lähiruoan liikettä, joka korostaa paikallisten, tuoreiden ja vähän jalostettujen tuotteiden merkitystä. Se on valinta, joka vahvistaa paikallistaloutta ja vähentää ruoan kuljetuksesta aiheutuvia ympäristövaikutuksia, Leinonen muistuttaa. – Kalastus on myös osa suomalaista kulttuuriperintöä, kuten myös osa suomalaista ruoan alkutuotantoa ja huoltovarmuutta. Kalastamalla kestävästi ja valitsemalla kotimaista luonnonkalaa me annamme arvoa Suomen vesistöille ja niiden puhtaudelle, joka on elintärkeää niin ihmisille kuin luonnollekin.

Hätälälle kalaa toimittaa yli 400 ammattikalastajaa kautta Suomen. Ammattikalastus ei ole uhka kalakannoille tai vesistöille – pikemminkin päinvastoin.

– Kaupallinen kalastus nimenomaan edistää luonnon monimuotoisuutta, Leinonen painottaa. – Oikein suunniteltu, ohjattu ja kohdennettu kalastus parantaa luonnonkalalajien elinolosuhteita niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin. Vastuullisesti järjestetty kaupallinen kalastus on Hätälälle prioriteetti luonnonkalan hankinnassa ja sen käytön edistämisessä.

Klikkaa lukemaan lisää Hätälän vastuullisuudesta